Pakiet infekcyjny to proste i zarazem skuteczne badanie, które potwierdza bądź też wyklucza zakażenie takimi patogenami jak: HPV, Chlamydia Trachomatis, HSV oraz Ureaplasma Urealyticum. Możesz je wykonać w dowolnym miejscu w kraju. Jest to obecnie najskuteczniejszy test na rynku wykonywany metodą genetyczną. Żadne inne badanie nie daje takiej pewności jak to. Jak je wykonać?PO PIERWSZE - zamów zestaw do pobrania materiału

Zestaw do pobrania materiału możesz zamówić na kilka sposobów:

Zestaw zachowuje swoją przydatność przez około 2 lata. Przez ten czas możesz go wykorzystać do wykonania badania. W zestawie znajdują się sterylne wymazówki, szczegółowa instrukcja pobrania materiału, komplet dokumentów zlecenia badania, zaadresowana koperta zwrotna oraz blankiet przelewu.PO DRUGIE - Pobierz materiał do badania

Materiał do badania stanowi: u kobiet - wymaz z szyjki macicy lub cewki moczowej  z kolei u mężczyzn - wymaz z prącia (okolice rowka zażołędnego) lub wymaz z cewki moczowej. Możesz go pobrać u swojego lekarza lub pielęgniarki.


PO TRZECIE - Odeślij próbki do laboratorium i czekaj na wynik

Pobrany wymaz włóż do dołączonej do zestawu koperty i odeślij do laboratorium (Pocztą Polską listem poleconym priorytetowym). Na wynik badania musisz czekać około 10 dni roboczych. 


Dlaczego metoda genetyczna? 

Badanie genetyczne w kierunku diagnozy opisanych wyżej patogenów jest obecnie najskuteczniejszym testem dostępnym na rynku. Żadna inna metoda nie daje takiej pewności, jak opisane wyżej badanie. Nasze laboratorium posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu analiz, które potwierdzone jest wieloma certyfikatami. Możesz się z nimi zapoznać tutaj ... Badania zlecają nam zarówno osoby prywatne jak i lekarze.

Uwaga! Ponieważ badanie genetyczne daje jednoznaczną odpowiedź dotyczącą obecności poszczególnych patogenów nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych testów zwiększających koszty diagnozy.