Czy wiesz, że znanych jest aż 100 typów wirusa brodawczaka ludzkiego HPV? Z czego ponad 40 typów przenoszonych jest podczas kontaktów seksualnych. To właśnie pośród tej grupy wirusów HPV znajdują się te odpowiedzialne za raka szyjki macicy.

Typy wirusa brodawczaka HPV przenoszone drogą płciową podzielić możemy na dwie grupy:

  • Wirusy niskoonkogenne - niewielkiego ryzyka (wirus HPV 6, 11, 42, 43, 44) - odpowiedzialne są one głównie za niegroźne zmiany skórne itp. tj.kłykciny kończyste, brodawki, kurzajki oraz inne. 

  • Wirusy wysokoonkogenne – wysokiego ryzyka (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 67) - te typy wirusa brodawczaka ludzkiego (wirus HPV) znajdowane są głównie w komórkach raka szyjki macicy. Ryzyko zakażenia wysokoonkogennym typem wirusa HPV towarzyszy kobiecie przez życie aktywności seksualnej.[1]

Dane statystyczne wskazują, że aż około 75% aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie swojego życia ma bezpośrednio do czynienia z zakażeniem wirusem HPV! U 80% wirus brodawczaka HPV przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Niemniej jednak ważne jest to, iż u 20% występuje przewlekła forma zakażenia wirusem HPV.

Wirus brodawczaka HPV najczęściej wykrywany jest u kobiet w przedziale wiekowym 15-25 lat. Wraz z wiekiem dostrzegalny jest spadek częstości występowania infekcji wirusem HPV. Największa wykrywalność raka szyjki macicy odnotowana jest natomiast u kobiet w przedziale wiekowym 40-55 lat. [2]


[1]Majewski S, Pniewski T, Goyal-Stec M. Rola wirusów brodawczaka w rozwoju zmian łagodnych i złośliwych okolicy narządów płciowych. Zakażenia, 6/2005
[2]
CDC - Centers for Disease Control and Prevention. (1999, accessed 1999, October1). STD Trends. http://www.cdc.gov/std/HPV/STDFact-HPV.htm